Our Classes

Our Classes

Rang 2 2023-2024

Corp Oideachais

Peil ar an Luain & CO ar an hAoine

Obair Bhaile

Dialann & Seesaw

An Chéad Fhaoistin

05 Márta 2024 @ 11:45 i Séipéal Naomh Seosamh

An Chéad Chomaoineach Naofa

26 Aibreán 2024 @ 12:00 i Séipéal Naomh Seosamh

Múinteoir Tara Ní Fhionnagáin

taranifhionnagain@scoilfhursa.net

Turas Scoile 

 13ú Meitheamh 2024

 

 

 

 

 

 

Aibreán

 

 

 

Na Cailíní

CC Na Cailini

Na Buachaillí 

CC Na Buachailli

An Rang

CC An Rang

An Ealaín

CC Ealain

Na Páistí

CC Na Paisti 1

Na Páistí

CC Na Paisit 2

Pirimid an Bhia

R2 Pirimid Bia

Plandaí ag ól uisce 

R2 Plandai ag ol

Seed Bombs

R2 Seed Bombs

Animal Project

R2 Animal Project

Cairdeas

R2 Cairdeas

 

 Fad

R2 Fad

 

 

Márta

Céilí sa Chlós

R2 Ceili sa Chlos

Píotsa

R2 Pizza

Dánta - Seachtain na Gaeilge

R2 Pizza

Duaiseanna - Seachtain na Gaeilge

R2 Duaiseanna SNAG

Comórtas Dánta

/i/video/Rang_2/Blathanna_R2.mov

 

/i/video/Rang_2/Bogha_Baisti.mov

 

/i/video/Rang_2/Eirigi_a_phaisit.mov

 

/i/video/Rang_2/Fear_an_Phoist.mov

 

/i/video/Rang_2/Bogha_Baisti.mov

 

/i/video/Rang_2/Na_hAinmhithe.mov

 

Grúpaí - Dánta SNAG

Lá Domhanda na Leabhar

R2 La Domhanda na Leabhar

 

Leabhair

R2 Leabhair

 

Cruthanna 3T

R2 Cruthanna 3T

An Cháisc

R2 An Chaisc

 

 

 

Feabhra

Crann san Earrach

R2 Crann san Earrach

 Airgead

R2 Airgead

Naomh Bríd 

R2 Naomh Brid

 

Bliain Úr na Síne 2024 - Bliain an Dragan 

R 2 An tSin

 

Bí Slán

 

Eolas do thuismitheoirí

 Sábháilteacht Idirlín 

R2 Sabhailteacht

 

Eolas do thuismitheoirí

Fionn agus Clochán an Aifir 

R2 Fionn agus Clochan an Aifir

Lán san Vailintín

R2 Vailintin

 

Eanáir

Sonia Delaunay (1885 - 1979)

R2 Sonia Delaunay

  

https://www.tate.org.uk/art/artists/sonia-delaunay-993

https://www.moma.org/artists/1480

Timthriall Uisce 

R2 Uisce

 

 

Cluichí Teanga

R2 Cluichi Gaeilge E

 

 

 Cuairt ó Claire Lyons (Mamaí Éadaoin) ó Uisce Éireann 

R2 Uisce Eireann

 https://www.water.ie/conservation/water-education-in-school/

Óró mo Bháidín

R2 Oro

Óró mo Bháidín - John Spillane

 An Snámhann Sé?

R2 An Snamhann Se

 

 

Nollaig

Dán - Sneachta

R2 Sneachta

 

 

Bauble

R2 Bauble

 

Hataí Nollag

R2 Hatai Nollag

Fleasc

R2 Fleasc

Crann sa Gheimhreadh

 

Roicéid

 

 


Samhain

Dramaiocht NUI, Galway

 

 

Iniúchadh ar ghearrdhrámaí cruthaithe ag mic léinn drámaíochta na tríú bliana in OÉ, Gaillimh.  Go raibh míle maith agat as cuireadh a thabhairt dúinn!

Auditing short plays created by third year drama students in NUI, Galway.   Thank you so much for inviting us!

NUI, Galway

R2 NUIG

 

Shiúil muid feadh na canála go OÉ, Gaillimh.

An Spás - Cruthanna 2T 

R2 Cruthanna 2T

 

Dogs Trust

R2 Dogs Trust

 

 

 

 

 https://www.dogstrust.ie/

Biongó Aimsir!

R2 Biongo Aimsir

 

Geansaí na Nollag 

 

 

 

Deireadh Fómhair

Fionn agus Aillill

R2 Fionn agus Aillill

 

Chair Yoga

 

 

 

 

/i/video/IMG_0109.mov

 

 Baboró

There are Little Worlds - Paual Henihan

R2 Baboro

 

Mata - Sonraí

 

R2 Mata Sonrai

 

  Gardaí - Sábháilteacht ar Oíche Shamhna

 

Creatlach 

 

 

 

Ag Gléasadh Suas

 

R2 Ag Gleasadh Suas

 

 Dán - Oíche Shamhna

 

R2 Dan OS

 

Tráth na gCeist Boird Oíche Shamhna!

  

R2 Kahoot!

 

Scéal - Halloween

 

R2 Halloween

 

Ealaín Oíche Shamhna

 

R2 An Reilg

 

 Sceál Oíche Shamhna

 

 

Na hAspail

 

R2 Na hAspail

 

 

 

Meán Fómhair

An Fómhar

R2 Crann Fomhar 2023

Fúm Féin

R2 TL￿e - F￿in

 Féinphortráid

R2 Feinphortraid

 Cúig Céadfaí

R2 Cuig Ceadfai

Cluichí Gaeilge

R2 Cluichi Gaeilge

Mata

R2 Mata MF

M'Amlíne Féin

 

 

Rang 2