Our Classes

Our Classes

Naíonáin Shóisearacha 2023-2024

 

Múinteoir: Laura Ní Fhéinne

Ríomhphost: lauranifheinne@scoilfhursa.net 

Corpoideachas: Dé Máirt & Déardaoin

 

NB Ag foghlaim faoi Airgead an tseachtain seo

 

NB Staisiuin do Chorp Oideachas inniu

 

NB Am Spraoi Taobh Amuigh!

 

NB Staisiuin Fonaice!

 

NB Ag Aimsiu rudai Beo agus Neamhbheo Taobh Amuigh!

 

NB Amuigh faoin nGrian!

 

NB Ag lorg Uibheacha C￿a

 

NB Ceili Mor sa Chlos

 

 

 

NB Ag d￿amh turgnamh eola￿hta sa rang!

 

NB L￿a M￿hreacha 2024

 

NB L￿omhanda na Leabhar 2024

 

NB Ag foghlaim faoin Uimhir a 4!

 

 

NB Aistear - Ar an bhfeirm

 

NB Ar an mbus chuig Ceolchoirm na Nollag

 

 

   Deireadh Fómhair

 

 

 Cad atá i do bhosca lóin?

/NB-2023/20231006_100210.mp4

 

/NB-2023/20231006_095417.mp4

 

/NB-2023/20231006_095445-1.mp4

 

/NB-2023/20231006_095526.mp4

 

/NB-2023/20231006_095714.mp4

 

/NB-2023/20231006_130123.mp4

 

/NB-2023/20231006_130151.mp4

 

/NB-2023/20231006_130309.mp4

 

/NB-2023/20231006_130316.mp4

 

 

 

 

    Meán Fómhair

 

 

Ba é "An Scoil" téama Mhéan Fómhair do Aistear*. Bíonn muid ag foghlaim trí mheán an tsúgartha agus trí eispéiris phraiticiúla le linn Aistear. Ghlac na páistí páirteanna an phríomhoide, an mhúinteora, an dalta agus an mhaoir tráchta le linn rólimirt. Thóg siad scoileanna agus seomraí ranga le Lego, tharraing siad pictiúir de Scoil Fhursa, dhear siad mapa den seomra ranga, d'usáid siad an taos súgartha chun rudaí éagsula a dhéanamh a bhaineann le saol na scoile, agus dhear siad éidí scoile nua.

(*Creatchuraclam do pháistí in Éirinn ó bhreith go sé bliana d’aois is ea Aistear.  Léigh níos mó faoi ag an nasc seo ) https://ncca.ie/media/6306/guidelines-for-good-practice.pdf 

Aistear - Ar Scoil

 

 

Bhí seans againn gléasadh suas le linn saorshúgradh!

Gleasadh suas

 

 

 

Féach ar cuid de na bealaí atá againn chun ár gcuid scileanna mhínluaile a fhorbairt. 

Scileanna Mhinluaile

 

 

An chead la ar scoil

Na￿￿ Sh￿aracha 2023/2024