Our Classes

Our Classes

Fáilte go Naíonáin Bheaga

Meán Fomhair

 

Bhí muid ag foghlaim faoi conas a bheith sábhailte ar an mbóthar. Tháing Bríd an Maor Tráchta ar cuairt agus labhair sí linn faoi conas an bóthar a thrasnú go sábhailte. Thug Priomhoide Bríd hi-vis do gach duine sa rang mar bhronntanas. Tháinig an RSA fresin agus labhair siad linn faoi a bheith sábhailte sa charr agus muid amuigh ag siúl. 

 

NB RSA/Brï¿¿an Maor Trï¿¿ta

 


 

Múinteoir Aoife Ní Choinceannain