Our Classes

Our Classes

Iontrálacha /Admissions

 

Tá an próiseas iarratais do Naíonáin Shóisearacha don Scoilbhliain 2024_2025 dúnta ó 8ú Eanáir 2024.   Osclóidh an iarratais don Scoilbhliain 2025_2026 i Mí Deireadh Fómhair 2024.

Má tá suim agat iarratas a chuir isteach do ranganna eile is féidir dul i dteagmháil linn ag runaiscoilfhursa@gmail.com nó glaoch ar (091) 521840.   

 

The application process for Junior Infants for the School Year 2024_2025 is closed from the 8th January 2024.   Applications for the School Year 2025_2026 will open in October 2024.

If you wish to apply for other classes please contact us at runaiscoilfhursa@gmail.com or at (091) 521840. 

 

Polasaí Iontrála_ Admissions Policy