Our Classes

Our Classes

Gníomhaíochtaí Iar Scoile

Líosta de na gníomhaíochtaí iar-scoile atá ar fáil do dhaltaí Scoil Fhursa.

 

Dé Luain: Peil le James Molloy san OLBC

Dé Máirt: Cispheil le Múinteoir Gearóid san OLBC

Dé Céadaoin: Damhsa Gaelach le Laoise Curran i halla na scoile - 087 2488009
louisecurrandance@gmail.com

Dé hAoine: Sacar le Múinteoirí Gearóid agus Aoife san OLBC

 

Ranganna  ó 2.15-3.15. 

Páisti le bailiú ó chlós na scoile ag 3.15.

Please collect the children from the school yard at 3.15.