Our Classes

Our Classes

An Brat Gníomhach

 

Cliceáil anseo chun na páistí a fheicéail --> Imeachtaí na bliana

 

/docs/Brat_Gniomach_-_Scoil_Fhursa_vid.mp4

 

 

Fáilte is fiche romhaibh go léir chuig ár leathanach don Bhrat Ghníomhach! 

I mbliana táimid ar thóir an Brat Scoile Gníomhaí.

Is scoil gníomhach muid agus tabharfaidh an brat seo an seans dúinn é seo a cheiliúiradh. Glacann páistí na scoile páirt i réimse leathan spóirt cosúil le pheil, iománaíocht agus camógaíocht, leadóg, rince gaelach, snámh agus rothaíocht.

An sprioc atá againn i mbliana ná go mbeidh gach dalta in ann an sprioc de 60 nóiméad de ghníomhaíochtaí a shroicheadh gach lá!

An Clár Corpoideachais

Tá uair an chloig Corpoideachais ag gach rang gach seachtain de réir an churaclaim.

I rith na bliana clúdaítear na 5 shnáithe den churaclam; lúthchleasaíocht, oiliúint uisce, damhsa, gleacaíocht, cluichí agus gníomhaíochtaí lasmuigh agus gníomhaíochtaí eachtraíochta. Tagann teagascóirí spóirt chun cabhrú linn an plean corpoideachais a chuir i bhfeidhm.

Chomh maith lena ranganna corp oideachas féach céard atá ar súil againn i rith an scoilbhliain 2021-2022

  •  Bíonn ceachtanna snámha ag Rang a 2, 3, 4.
  •  Bíonn ceachtanna badminton ar siúl ag R6 leis an Galway Lawn Tennis Club.
  • Rinne Rang 6 sábháilteacht ar bhóithre a fhoghlaim le Pedel Monsters agus bhain said an-tairbhe as 2021-2022. 
  • Tá ranganna gleacaíocht le School Fitness Ireland ar bun ag na Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra agus Rang 1. Maith sibh!
  • Ina theannta, sin freastalaíonn gach páiste sa scoil ar ranganna rince gaelach le Múinteoir Laoise i Mí Feabhra agus Márta agus feach ar an Powerpoint chun an ceiliúradh agus Céile Mór na Féile Pádraig a bhí againn sa chlós ar an16ú Márta a fheiceál.

Spreagtar páistí de gach ábaltacht páirt a ghlacadh i ngach ceacht corpoideachais agus chuaigh múinteoirí faoi oiliúint chuí le freastail ar riachtanas sa scoil.

Líosta de na gníomhaíochtaí iar-scoile atá ar fáil do dhaltaí Scoil Fhursa.

 

Dé Luain: Peil le James Molloy san OLBC

Dé Máirt: Cispheil le Múinteoir Gearóid i halla na scoile

Dé hAoine: Sacar le Múinteoirí Gearóid agus Aoife san OLBC

 

Ranganna  ó 2.15-3.15. 

Páisti le bailiú ó chlós na scoile ag 3.15.

Please collect the children from the school yard at 3.15.