Our Classes

Our Classes

Fáilte ó chroí.

Is modhscoil lán ghaelach, Caitliceach í Scoil Fhursa atá ar an bhfód ó 1933. Tá an scoil faoi phátrúnacht an Roinn Oideachais & Easpag na Gaillimhe.

Is scoil bheag í Scoil Fhursa le 230 dalta. Tá atmaisféar sona suaimhneach le brath ar fud na scoile. Siad páistí na scoile croí na scoil  agus is muidne foireann na scoile a thacaíonn leo le gaoth a chuir ina gcuid seolta.

An aidhm is mó atá againn na cuidiú le gach aon pháiste forbairt iomlán a dhéanamh go fisiciúil, go h-intleachtúil  go spioradálta agus  go mothúchánach agus iad ar a dturas linn. Tógann muid seal amach gach seachtain le machnamh a dhéanamh agus le díriú isteach ar ár wellbeing.  Is mana láidir scoile é grá agus meas a thaispeáint dá chéile

Tá clú agus cáil ar Scoil Fhursa mar gheall ar an ard chaighdeán oideachas a cuirtear ar fáil  do na páistí anseo. Airím gur scoil bheag tuaithe muid i gcroí ceartlár na cathrach ina bhfuil aithne ag gach ball foirne ar gach páiste agus is cúis bród dúinn é sin. 

Tá mé fíor bhródúil as an síneadh agus athchoiriú scoile a osclaíodh i Márta 2021. Tá fís de seo le feiceáil ar an suíomh.  Tá fáilte romhaibh isteach le castáil liom agus lenár scoil álainn a fheiceáil.  

English version 

  Chuile Bheannacht

Bríd Ní Neachtain (Príomhoide)

Cuspóirí Ginearálta na Scoile