Ranganna Tráthnóna: 2.10 - 3.10pm

Dé Luain
Dé Máirt
Dé Céadaoin
Deardaoin
Dé hAoine

Damhsa Ghaelach 
Ficheall
Cispheil
Sacar
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

Irish Dancing
Chess
Basketball 
Soccer

Aire Iar-Scoile

Smarties Naíonra – 087 7806250 / 091 580401

Is Múinteoir Montessori í Joanne Ní Dhónaill – iar scoláire na scoile. Tá Naíonra aici ag 44 Ocean Wave, Bóthar na Trá, Gaillimh.
Cuireann Joanne seiribhís ar fáil i Scoil Fhursa ar feadh uair a chloig ó 1.10pm go 2.10pm. Má tá suim cuir glaoch ar Joanne ar 087 7806250

Joanne O’Donnell is the Montessori teacher for the Scoil Fhursa Naíonra. Her Montessori is at 44 Ocean Wave, Salthill, Galway and is under the ECCE Scheme.
Joanne provides a service in Scoil Fhursa for one hour from 1.10pm to 2.10pm. If you are interested in this service you can contact Joanne on 087 7806250Damhsa Gaelach
 
Dé Céadaoin:Damhsa Gaelach @ 2.10pm
Wednesday: Irish Dancing @ 2.10pmCispheil: Rang 3 - 6 Déardaoin ó 2.10 - 3.10pm
Basketball:3rd - 6th Class Thursdays from 2.10 - 3.10pmFicheall  
 
 
Dé Céadaoin: Ficheall do páistí ó Rang 2 - 6 @ 2.10pm.  
Wednesday: Chess for children in 2nd - 6th class @ 2.10pm