Ranganna Tráthnóna: 2.10 - 3.10pm - Suspended / ar Fionraí (Covid-19)

Dé Luain
Dé Máirt
Dé Céadaoin
Deardaoin
Dé hAoine

Damhsa Ghaelach 
Ficheall
Cispheil
Sacar
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

Irish Dancing
Chess
Basketball 
Soccer

Club Gaeilge - Smarties

Smarties – 087 7806250 / 091 580401

Is Múinteoir Montessori í Joanne Ní Dhónaill – iar scoláire na scoile. Tá Naíonra aici ag 44 Ocean Wave, Bóthar na Trá, Gaillimh, agus tá sí faoi Scéim ECCE.
Cuireann Joanne seiribhís Club Gaeilge ar fáil i Scoil Fhursa ar feadh uair a chloig ó 1.10pm go 2.10pm. Is club é Club Gaeilge ina labhraíonn páistí agus a imríonn trí Ghaeilge ar feadh uair an chloig. Má tá suim cuir glaoch ar Joanne ar 087 7806250

Joanne Ní Dhónaill is a Montessori Teacher - a former student of the school. She has a Montessori at 44 Ocean Wave, Salthill, Galway, and is under the ECCE Scheme.
Joanne provides a Club Gaeilge service in Scoil Fhursa for one hour from 1.10pm to 2.10pm. Club Gaeilge is a club where children speak and play through Irish for an hour. If you are interested in this service you can contact Joanne on 087 7806250Damhsa Gaelach - Suspended / ar Fionraí (Covid-19)
 
Dé Céadaoin:Damhsa Gaelach @ 2.10pm
Wednesday: Irish Dancing @ 2.10pmCispheil / Basketball - Suspended / ar Fionraí (Covid-19)
Cispheil: Rang 3 - 6 Déardaoin ó 2.10 - 3.10pm
Basketball:3rd - 6th Class Thursdays from 2.10 - 3.10pmFicheall - Suspended / ar Fionraí (Covid-19)  
 
 
Dé Céadaoin: Ficheall do páistí ó Rang 2 - 6 @ 2.10pm.  
Wednesday: Chess for children in 2nd - 6th class @ 2.10pm