Stair Scoil Fhursa

Sa bhliain 1862 bhunaigh an Irish Church Mission dílleachtlann “Sherwood Fields” ag Nile Lodge. Ba “Bird’s nest” í: b’í sin áit inar tugadh bia agus éadaí do pháistí bochta Caitliceacha. Chuaigh na páistí chun cónaí san áit agus d’athraigh siad a gcreideamh. Dúnadh an foirgneamh mar dhíleachtlann go luath sa 20ú aois. I ndiaidh na tréimhse seo, bhí scoil shamhraidh ag Conradh na Gaeilge ann i 1929. I 1933 tugadh an scoil don Roinn Oideachais agus osclaíodh í mar Mhodhscoil lán-Ghaelach ar 24 Aibreán 1933, le 20 daltaí.

Naomh Fhursa

De réir na sean scéalta rugadh Naomh Fhursa in Inse cuinn, oileán ar Loch Coirib. Ba nia é do Bhreandán a bhunaigh mainistir ar Inse Cuinn. Ba thaoiseach thábhachtach i gCúige Mumhan a athair agus theith an chlann go hInse Cuinn de bharr trioblóide sa bhaile. D’fhág sé Éire sa bhliain 639AD agus bhunaigh sé mainistir in Anglia Thoir. Chuaigh sé go dtí an Fhrainc ansin agus bhunaigh sé mainistir eile i Lagny in aice le Páras. Bhí beirt dearthair aige Faoileán agus Ultan. Bhunaigh Naomh Ultan mainistir i bPeronne. Nuair a d’airigh Naomh Fhursa an bás ag druidim leis thug sé aghaidh ar Éirinn. Ach fuair sé bás sa bhliain 650 i bPeronne ar a bhealach abhaile, agus cuireadh ann é.
De réir scéalta eile mhair Naomh Fhursa i gCo. Lú. Duine an-léanta a bhí ann agus deirtear go raibh a fhios aige go raibh an domhan cruinn sula bhfuair Gailileo nó Copernicus amach é. Théadh daoine ar oilithreacht chuig a scrín go mórmhór ó Éirinn. Tá a lá fhéile ar an 16ú lá d’Eanáir. Is é patrún ár scoile é.

Suaitheantas Scoil Fhursa (School Crest)

Clog, leabhar agus coinneal atá i suaitheantas na scoile. Seasann an clog do chlog na scoile. Seasann an choinneal do lasair na foghlama i chuile pháiste. Seasann an leabhar don léann agus an grá dó a cothaitear sna páistí. Donn Príomh dhath éide na scoile. Roghnaíodh na dathanna ag aithris ar an séail traidisiúnta a chaith mná na Gaillimhe fadó

Suíomh - Mapa


View Larger Map

Teagmháil

Scríobh chuig: Scoil Fhursa Nile Lodge Gaillimh H91 P8X5 Fón: (091) 521840 Faics: (091) 521840 scoilfhursans@eircom.net