Our Classes

Our Classes

Rang 2 2023-2024

Corp Oideachais

Damhsa Gaelach ar an gCéadaoin & Snámh ar an Aoine

Obair Bhaile

Dialann & Seesaw

Múinteoir Tara Ní Fhionnagáin

taranifhionnagain@scoilfhursa.net

 

 An Chéad Fhaoistin

2024 i Séipéal Naomh Seosamh

An Chéad Chomaoineach Naofa

26 Aibreán 2024 i Séipéal Naomh Seosamh

 

Márta

 

 

 

 

 

Feabhra

Naomh Bríd 

R2 Naomh Brid

 

Bliain Úr na Síne 2024 - Bliain an Dragan 

 

Bí Slán

 

Eolas do thuismitheoirí

 Sábháilteacht Idirlín

 

Eolas do thuismitheoirí

 

Eanáir

Sonia Delaunay (1885 - 1979)

R2 Sonia Delaunay

  

https://www.tate.org.uk/art/artists/sonia-delaunay-993

https://www.moma.org/artists/1480

Timthriall Uisce 

R2 Uisce

 

 

Cluichí Teanga

R2 Cluichi Gaeilge E

 

 

 Cuairt ó Claire Lyons (Mamaí Éadaoin) ó Uisce Éireann 

R2 Uisce Eireann

 https://www.water.ie/conservation/water-education-in-school/

Óró mo Bháidín

R2 Oro

Óró mo Bháidín - John Spillane

 An Snámhann Sé?

R2 An Snamhann Se

 

 

Nollaig

Dán - Sneachta

R2 Sneachta

 

 

Bauble

R2 Bauble

 

Hataí Nollag

R2 Hatai Nollag

Fleasc

R2 Fleasc

Crann sa Gheimhreadh

 

Roicéid

 

 


Samhain

Dramaiocht NUI, Galway

 

 

Iniúchadh ar ghearrdhrámaí cruthaithe ag mic léinn drámaíochta na tríú bliana in OÉ, Gaillimh.  Go raibh míle maith agat as cuireadh a thabhairt dúinn!

Auditing short plays created by third year drama students in NUI, Galway.   Thank you so much for inviting us!

NUI, Galway

R2 NUIG

 

Shiúil muid feadh na canála go OÉ, Gaillimh.

An Spás - Cruthanna 2T 

R2 Cruthanna 2T

 

Dogs Trust

R2 Dogs Trust

 

 

 

 

 https://www.dogstrust.ie/

Biongó Aimsir!

R2 Biongo Aimsir

 

Geansaí na Nollag 

 

 

 

Deireadh Fómhair

Fionn agus Aillill

R2 Fionn agus Aillill

 

Chair Yoga

 

 

 

 

/i/video/IMG_0109.mov

 

 Baboró

There are Little Worlds - Paual Henihan

R2 Baboro

 

Mata - Sonraí

 

R2 Mata Sonrai

 

  Gardaí - Sábháilteacht ar Oíche Shamhna

 

Creatlach 

 

 

 

Ag Gléasadh Suas

 

R2 Ag Gleasadh Suas

 

 Dán - Oíche Shamhna

 

R2 Dan OS

 

Tráth na gCeist Boird Oíche Shamhna!

  

R2 Kahoot!

 

Scéal - Halloween

 

R2 Halloween

 

Ealaín Oíche Shamhna

 

R2 An Reilg

 

 Sceál Oíche Shamhna

 

 

Na hAspail

 

R2 Na hAspail

 

 

 

Meán Fómhair

An Fómhar

R2 Crann Fomhar 2023

Fúm Féin

R2 TL￿e - F￿in

 Féinphortráid

R2 Feinphortraid

 Cúig Céadfaí

R2 Cuig Ceadfai

Cluichí Gaeilge

R2 Cluichi Gaeilge

Mata

R2 Mata MF

M'Amlíne Féin

 

 

Rang 2