Our Classes

Our Classes

Samhain 2021

Seachtain 12

Dé Luain

22/11/2021

Litriú:  Seachtain 11

baineann, cailleann, caitheann

Spellings:  Week 11

cheap, dear, peach, peaches

Mata: Bileog Mata A Cruthanna 2T

Táblaí: dul siar

Léamh:  An Chailleach - C6 (SS)

OSIE - Capall Adhmaid na Traí le críochniú

Gníomhach gach lá (SS) 

Dé Máirt

23/11/2021

Litriú:  Seachtain 11

éisteann, léimeann, séideann

Spellings:  Week 11

teacher, preacher, scream, treat

Mata:  Bileog Mata B Cruthanna 2T

Táblaí: Dul Siar

Léamh: Matilda Chap 7

Stair - Seanghrianghraif (SS)

OISE - Contaetha i gCúige Chonnacht (SS)

Gníomhach gach lá (SS) 

 

 

Dé Céadaoin

24/11/2021

Litriú:  Seachtain 11

briseann, ligeann, ritheann

Spellings:  Week 11

eager, eagle, leather, heather

Mata: Bileoga Mata A Línte

Táblaí: Dul Siar

Léamh:  An Chailleach - C7 (SS)

Fí na Folláine: Ceacht 7

Gníomhach gach lá (SS) 

 

Déardaoin

25/11/2021

Litriú:  Seachtain 11

goideann, roinneann, troideann

Spellings:  Week 11

weather, feather, speak, spoke

Mata: Bileog Mata B Línte

Táblaí: Dul Siar

Léamh: Matilda Chap 8

Ceol - Beidh Aonach Amárach (SS)

Gníomhach gach lá (SS) 

 

 

Dé hAoine

26/11/2021

 The Late Late Toy Show (SS)

Gníomhach gach lá (SS) 

 

 

Rang 4_ Múinteoir Tara

 

 Tara

 Fáilte isteach go dtí Rang a Ceathair!

 

 https://blog.seesaw.me/rang4btara

 

taranifhionnagain@scoilfhursa.net

 

 

 Aiseanna do Thuismitheoirí/Resoureces for Parents

 

 

 Samhain

Crann Darach sa Gheimreadh

 

Na Maoraigh

 

http://www.clipartbest.com/maori-background-designs-free

Granny and the American Witch

Bithéagsúlacht i scoileanna

Cuairt ó Áine Ní Flatharta

    

 

   

http://www.heritageinschools.ie/heritage-expert/profile/aine-ni-fhlatharta

Seachtain Eolaíochta - Kahoot 
Airde an Chompáis

 

https://www.forasnagaeilge.ie/angum/feach-thart-rang-4-tireolaiocht/?lang=e

Conthaetha na hÉireann

 

https://www.forasnagaeilge.ie/angum/feach-thart-rang-4-tireolaiocht/?lang=e

 

Deireadh Fómhair
Oíche Shamhna
     

 

The Trick - Matilda (R. Dahl)

 

Imithe ar Strae

 

Timthriall an Uisce

@angúm

https://www.forasnagaeilge.ie/angum/feach-thart-rang-4-tireolaiocht/?lang=e

 

 

Solas

@angúm

https://www.forasnagaeilge.ie/angum/feach-thart-rang-4-tireolaiocht/?lang=en

Na Matáin

 

Meán Fómhair

An Cnámharlach

 

 

 

Ar ais ar Scoil

Amlínte Pearsanta

An Crann Darach san Fhómhar

 

 

Uimhreacha Mhóra - Suimiú agus Dealu

Ag úsáid an áireamháin

 

Na Chéad Fheirmeoirí - Cloch Chiumhaise (Newgrange)

  

Barrachairt Líneach                                               Barrachairt

 

  

Picteagram                                                            Píchairt

Sonraí