Our Classes

Our Classes

Rang 5

Múinteoir Caoilfhionn de Bhaldraithe

Deireadh Fómhair

Feistis na Samhna 

Bhaineamar an-sult as an lá deireanach ar scoil roimh shaoire na Samhna. Féach orainn gléasta i bhfeisteas na Samhna! Bhí cúpla buaiteoir againn i Rang 5A don bhfeisteas is cruthaithí. 

Rang5A_Feistis na Samhna2022

 

Ióga  

Roinnt spraoi agus suaimhneas againn agus muid i mbun ióga.

Rang5A_ioga

 

 

Harry Styles i Rang 5A!

 Tá lucht leanúna Harry Styles i Rang 5A! D'fhoghlaim muid a amhrán 'Mar a bhí' (As it was aistrithe go Gaeilge ag Coláiste Lurgan);  bhí na liricí sách deacair ach rinne muid an-iarracht leis! Ansin chum na páistí cóiréagrafaíocht bheag le dul leis an amhrán

/docs/Rang_5A_2022/fis_rang_5_damhsa.mp4

 

 

Cuairt ar Choláiste na Coiribe

Bhí an t-ádh linn cuireadh a fháil ó Choláiste na Coiribe chun cuairt a thabhairt ar an scoil. Thug scoláirí na hidirbhliana timpeall na scoile muid chun na seomraí ranga éagsúla a fheiceáil. Chas muid ar an múinteoir eacnamaíocht bhaile a thug rudaí deasa milse dúinn, d'imir muid cluichí sa halla leis an múinteoir corpoideachas, agus chríochnaigh muid le tráth na gceist a bhí ullmhaithe ag scoláirí na hidirbhliana dúinn. Bhí an-lá againn!

Rang5A_Colaiste na Coiribe

 

Méan Fómhair

Tionscnamh faoi Scoil Fhursa 

Bhí muid ag foghlaim faoi scoileanna san am atá caite, agus ag plé na difríochtaí eatarthu agus na scoileanna sa lá atá inniu ann. Ansin shocraigh muid taighde a dhéanamh faoi stair Scoil Fhursa. Léamar ailt a fuair muid ar líne ó shuíomh siopa leabhar Kenny's agus chuireamar agallamh ar an bPríomhoide Bríd. D'oibríomar i ngrúpaí chun tionscnamh a chur le chéile.

Rang5A_TionscnamhScoilFhursa

 

 

Folláine 

Ghlac Rang 5A páirt i sraith seiminéir gréasáin le Fiona Forman faoin ábhar Folláine. Phléigh muid bealaí éagsúla gur féidir linn tacú lenár folláine fhisiciúil, mheabharach agus mhothúchánach agus chruthaigh muid póstaer chun iad seo a léiriú. 

Rang 5A Follaine

 

 

 

Ealaín

Tá ealaíontóirí den scoth i Rang 5A!Rinne muid féinphortráidí bunaithe ar ár gcaitheamh aimsirí.

Phléigh muid na bundathanna agus na dathanna tánaisteacha agus phéinteáil muid roth dathanna leo. 

Tar éis dúinn staidéar a dhéanamh ar theasaláid sa Mhata agus ar shaothair ealaíne an ealaíontóra M.C. Escher, chruthaigh muid ár dteisilid féin. 

Rang 5A_Ealain