Our Classes

Our Classes

Rang 5

Múinteoir Caoilfhionn de Bhaldraithe

 

Feabhra 

 

Táimid an-bhródúil as Jack a tháinig sa dara háit i gCraobhchomórtais Náisiúnta na Sóisear sa Scuais (Faoi 13) ag an deireadh seachtaine.

Jack

 

Ióga

Ag beannú na gréine sa halla ar an Aoine 

/i/video/Ioga_5A_Beannu_na_Greine.mp4

 

Damhsa Gaelach

Tá cleachtadh don chéilí mór i mí an Mhárta tosaithe againn le Laoise.

Damhsa Gaelach 5A

/i/video/damhsagaelach5A.mp4

 

Crois Bhríde

Rinne na páistí go léir croiseanna Bhríde as luachra i gcóir Lá Fhéile Bríde. 

Crois Bhride 5A

 

                                                                           Samhain

Crainn an Gheimhridh

Rinne muid colláis gheimhridh - nach iad atá go hálainn!

Crainn an Gheimhridh

 

Cuairt chuig Uisceadán na Gaillimhe

Thug muid cuairt ar Uisceadán na Gaillimhe chun foghlaim faoi na hainmhithe mara atá acu, agus chun cuid de na héisc a bheathú!

Cuairt chuig Uisceadan na Gaillimhe

 

Cuairt chuig Musaem na Gaillimhe

Thug muid cuairt ar Mhúsaem na Gaillimhe chun na taispeántais éagsúla a fheiceáil agus chun na déantáin a scrúdú. Ina dhiaidh sin ghlac muid páirt i gceardlann “Stemming the Tides” le Jane Mc Loughlin. Bhíomar ag plé cosaint agus bacainn tuile agus ag dearadh bacainn tuile i ngrúpaí. Bhí an-spraoi againn agus muid ag obair mar innealtóirí!

Cuairt ar Mhusaem na Gaillimhe

 

Seachtain na hEolaíochta

Thug Science Foundation Ireland cuairt ar an scoil chun turgnaimh éagsúla a thaispeáint dúinn a rinne scrúdú ar brú an aeir. 

Seachtain na hEolaiochta 2022

 

/i/video/5A_Eolaiocht.mp4

 

/i/video/Mia_5A_Eolaiocht.mp4

 

Siméadracht

 Tharraing muid an leath eile d'aghaidheanna na n-ainmhithe ag úsáid gualach - nach muid a rinne sár-jab dóibh!

Gualach - Ealain Rang5A

 

Deireadh Fómhair

Feistis na Samhna 

Bhaineamar an-sult as an lá deireanach ar scoil roimh shaoire na Samhna. Féach orainn gléasta i bhfeisteas na Samhna! Bhí cúpla buaiteoir againn i Rang 5A don bhfeisteas is cruthaithí. 

Rang5A_Feistis na Samhna2022

 

Ióga  

Roinnt spraoi agus suaimhneas againn agus muid i mbun ióga.

Rang5A_ioga

 

 

Harry Styles i Rang 5A!

 Tá lucht leanúna Harry Styles i Rang 5A! D'fhoghlaim muid a amhrán 'Mar a bhí' (As it was aistrithe go Gaeilge ag Coláiste Lurgan);  bhí na liricí sách deacair ach rinne muid an-iarracht leis! Ansin chum na páistí cóiréagrafaíocht bheag le dul leis an amhrán

/docs/Rang_5A_2022/fis_rang_5_damhsa.mp4

 

 

Cuairt ar Choláiste na Coiribe

Bhí an t-ádh linn cuireadh a fháil ó Choláiste na Coiribe chun cuairt a thabhairt ar an scoil. Thug scoláirí na hidirbhliana timpeall na scoile muid chun na seomraí ranga éagsúla a fheiceáil. Chas muid ar an múinteoir eacnamaíocht bhaile a thug rudaí deasa milse dúinn, d'imir muid cluichí sa halla leis an múinteoir corpoideachas, agus chríochnaigh muid le tráth na gceist a bhí ullmhaithe ag scoláirí na hidirbhliana dúinn. Bhí an-lá againn!

Rang5A_Colaiste na Coiribe

 

Méan Fómhair

Tionscnamh faoi Scoil Fhursa 

Bhí muid ag foghlaim faoi scoileanna san am atá caite, agus ag plé na difríochtaí eatarthu agus na scoileanna sa lá atá inniu ann. Ansin shocraigh muid taighde a dhéanamh faoi stair Scoil Fhursa. Léamar ailt a fuair muid ar líne ó shuíomh siopa leabhar Kenny's agus chuireamar agallamh ar an bPríomhoide Bríd. D'oibríomar i ngrúpaí chun tionscnamh a chur le chéile.

Rang5A_TionscnamhScoilFhursa

 

 

Folláine 

Ghlac Rang 5A páirt i sraith seiminéir gréasáin le Fiona Forman faoin ábhar Folláine. Phléigh muid bealaí éagsúla gur féidir linn tacú lenár folláine fhisiciúil, mheabharach agus mhothúchánach agus chruthaigh muid póstaer chun iad seo a léiriú. 

Rang 5A Follaine

 

 

 

Ealaín

Tá ealaíontóirí den scoth i Rang 5A!Rinne muid féinphortráidí bunaithe ar ár gcaitheamh aimsirí.

Phléigh muid na bundathanna agus na dathanna tánaisteacha agus phéinteáil muid roth dathanna leo. 

Tar éis dúinn staidéar a dhéanamh ar theasaláid sa Mhata agus ar shaothair ealaíne an ealaíontóra M.C. Escher, chruthaigh muid ár dteisilid féin. 

Rang 5A_Ealain