Our Classes

Our Classes

Fáilte go Rang a hAon

Muinteoir Mairead Ní Chualáin

Culaith corpoideachas: PE uniform:
Dé Máirt & Déardaoin Tuesday & Thursday


Márta 2023

2/3/23

 

 

 

Lá Domhanda an Leabhar atá ann inniu agus thug na páistí & thug na páistí isteach an leabhar is fearr leo agus bhí cead acu gléasadh mar caraictéirí ó na leabhair.

Bhreathnaigh gach duine iontach.

/i/Mairead/VID_20230302_115638.mp4

 

Feabhra 2023

 

Eanair 2023

 

Reading: This month we started on Farmyard Adventures. Here is a video of Rang 1 reading "Is it ready yet?"

 

Thosaigh muid ag foghlaim conas dealú a dhéanamh ag úsáid ciúbanna.

 

https://youtube.com/shorts/goTpHi4mX3M?feature=share

 

Deal￿>

 

Tá muid ag déanamh gleacaíocht sa rang corpoideachas an mhí seo,

 

Gleaca￿ht

 

//www.youtube.com/embed/13zGCo5416o#t=0.5

 

 

19/12/2022----- An Nollag

Dráma na Nollag

Bhí an-lá againn inniu - rinne muid an dráma do na tuismitheoirí agus Rang 3 & NB sa halla agus ina dhiaidh sin bhí cóisir Pizza againn sa rang mar gur bhuaigh muid an comórtas don rang is mó atá ag labhairt i nGaeilge.

7/12/2022 

Tá muid ag cleachtadh don dráma  faoi láthair, ag déanamh ceol sa halla gach maidin agus ag foghlaim dán. Agus ag obair ar mhaisiúcháin don tseomra

24/11/2022 

Corpoideachas agus Drámaíocht

Turas chuig an Amharclann

Chuaigh muid ag Amharclann Uí Dhonnachadha inniu chun féachaint ar drámaí nua-scríofa ag na mic léinn ansin. Chonaic muid 4 dhráma agus ina dhiaidh sin bhí muid ag plé ár dtuairimí faoi na drámaí. Bhí sé iontach ar fad!

Today we visited the O'Donohue Theatre at the University of Galway to watch four newly-written plays by the students. We saw 4 different plays and afterwards we discussed our opinions on the plays with the students. 

Bhí an-spraoi againn!

R1 Dr￿￿g an Ollscoil

 

 

Cluichí Parasiúit

Le coicíos anuas tá muid ag obair leis an bparasiúit sa rang corpoideachas.  Bíonn an-spraoi againn agus muid ag iarraidh smacht a choinneáil ar na liathróidí & an parasiúit.

For the past fortnight we have been working with the parachute in our PE class. We've been having great fun trying to control the parachute and the balls.

 

//www.youtube.com/embed/QpTbCWchYig#t=0.5

 

//www.youtube.com/embed/dj7LZHC5aRI#t=0.5

 

 


Seachtain Eolaíochta i Rang 1

16/11/2022

Chaith muid go LEOR am inniu ar na Scribble bots ach tháinigh siad amach go hiontach! Tá cúpla ceann eile le críochnú ach beidh siad réidh amárach.

/i/Mairead/ScribbleBots2.mp4

 

/i/Mairead/ScribbleBots3.mp4

 

/i/Mairead/ScribbleBots1.mp4

 


 14/11/2022

 Tháinig Ray ag an scoil inniu ag taispeáint dúinn faoi AER. Ghlac muid páirt i gcúpla turgnaimh freisin.

Thaispeáin sé dúinn go bhfuil aer i ngach áit timpeall orainn agus fuair cúpla duine seans dul ar hoverboard sa halla.

R1 Seachtain Eola￿hta_Aer

 

/i/Mairead/VID_20221114_100523.mp4

 

/i/Mairead/VID_20220427_132826.mp4

 

/i/Mairead/VID_20221114_102419.mp4

 

/i/Mairead/VID_20221114_101827.mp4

 

/i/Mairead/VID_20221114_103344.mp4

 

/i/Mairead/VID_20221114_102733.mp4

 

/i/Mairead/VID_20221114_101541.mp4

 


28/10/2022

Físeán Oíche Shamhna

 Rang 1 gléasta suas don bhféile:

/i/video/Oiche_Shamhna.mp4

 

/i/video/Crioch__1_.mp4

 

 

 

R1 Oiche Shamhna

 

 Bhí muid gléasta suas mar caraictéirí iontach agus uafásach! Fuair Mario an fáinne sa mbáirín breac! Yum!


12/10/2022

Picker Pals Logo

 

Thosaigh an rang ar an scéim Picker Pals an mhí seo. Beidh an paicéid ag dul abhaile le na páistí de réir a chéile. Seo níos mó eolas:

https://pickerpalsworld.org/how-it-works/


 

 


 #15

Tá Rang 1 ag foghlaim faoi uimhreacha móra 11-20. Seo cuid den obair a rinne muid ar uimhir a 15.

 An Fómhar

Rinne muid staidéar ar an nádúr sa bhFómhar agus seo a leanas léaráidí faoi na rudaí a d'fhoghlaim muid i rith Méan Fómhair.

 

/i/Mairead/Nadur.mp4

 

 


30/9/22

Seo Ben ag léamh leathanach 8 i leabhar Spórt: Seo í Juliet ag léamh leathanach 9 i Spórt

 An RSA

 

Tháinig an RSA chuig an scoil lena bhaile beag. D'fhoghlaim Rang 1 conas iad féin a choinneáil sábháilte agus iad ag taisteal ar na bóithre, i gcarr nó ar rothar.

 

RSA Rang1

 

Turgnamh le soilire

Éist le na gasúir ag insint faoin turgnamh a rinne muid le soilire.

Turgnamh le soilire

 

 

  23/09/22

Tá muid ag cleachtadh léitheoireacht Gaeilge. Seo Iggy ag léamh leathanach 6. 


 

 Rinne muid scéal a 11 agus a 12 sa rang.  D'fhoghlaim muid faoi na Gráinneogaí agus itheann siad feithidí agus froganna. 

Rinne muid turgnamh le soilire agus uisce daite. D'fhéach muid ar gach lá .

 

Rang 1 ag obair:

 

 

 

 

16/9/2022

 

 

An tseachtain seo, rinne muid obair le suimiú agus staidéar ar scéal a 10. D'éist an rang le scéal Róisín agus í ag bogadh tí.

Tá muid ag léamh leabhair Béarla sa rang comhmhúinteoireacht agus Gaeilge sa rang.

Bhí muid ag féachaint ar duilleoga agus síolta na crainn éagsúla - crann dair, crann cnó capaill, crann seiceamar & an crann feá.

Bhain muid sásamh as na scéalta 'Scúnc & Smúirín' agus 'Diary of a Killer Cat' a léamh an tseachtain seo.

R1_16.9

 

 


7/9/2022

Eilifint ￿-Rang 1

 

 

 

 

Léigh muid an scéal "Eilifint Óg agus an Folcadán" sa rang inniu agus tharraing muid pictiúirí ag léiriú an scéal ina dhiaidh. D'fhoghlaim muid dán beag faoin fháinleog agus an turas a dhéanann sí ar ais chuig na tíortha teo gach fómhair.

 

31/9/2022

An chéad lá ar ais ar scoil! Go leor obair ar siúl inniu.

 

Rang 1 - An Chead La