Our Classes

Our Classes

Fáilte go Rang a hAon

Muinteoir Mairead Ní Chualáin

Culaith corpoideachas: PE uniform:
Dé Máirt & Dé hAoine Tuesday & Friday
23/9/22

Seo Ben ag léamh leathanach 8 i leabhar Spórt: Seo í Juliet ag léamh leathanach 9 i Spórt

 

 

 


23/09/22

Tá muid ag cleachtadh léitheoireacht Gaeilge. Seo Iggy ag léamh leathanach 6. 


 

 Rinne muid scéal a 11 agus a 12 sa rang.  D'fhoghlaim muid faoi na Gráinneogaí agus itheann siad feithidí agus froganna. 

Rinne muid turgnamh le soilire agus uisce daite. D'fhéach muid ar gach lá .

 

Rang 1 ag obair:

 

 

 

 

16/9/2022

 

 

An tseachtain seo, rinne muid obair le suimiú agus staidéar ar scéal a 10. D'éist an rang le scéal Róisín agus í ag bogadh tí.

Tá muid ag léamh leabhair Béarla sa rang comhmhúinteoireacht agus Gaeilge sa rang.

Bhí muid ag féachaint ar duilleoga agus síolta na crainn éagsúla - crann dair, crann cnó capaill, crann seiceamar & an crann feá.

Bhain muid sásamh as na scéalta 'Scúnc & Smúirín' agus 'Diary of a Killer Cat' a léamh an tseachtain seo.

R1_16.9

 

 

7/9/2022

'

Eilifint ￿-Rang 1

 

 

 

 

Léigh muid an scéal "Eilifint Óg agus an Folcadán" sa rang inniu agus tharraing muid pictiúirí ag léiriú an scéal ina dhiaidh. D'fhoghlaim muid dán beag faoin fháinleog agus an turas a dhéanann sí ar ais chuig na tíortha teo gach fómhair.

 


31/9/2022

An chéad lá ar ais ar scoil! Go leor obair ar siúl inniu.

 

Rang 1 - An Chead La