Our Classes

Our Classes

Iontrálacha /Admissions

 

Osclaíodh an próiseas iarratais do Naíonáin Shóisearacha don Scoilbhliain 2023_2024 ar an 18 Deireadh Fómhair 2022.  Tá na foirmeacha ábhartha ar fáil le híoslódáil thíos.

 The application process for Junior Infants for the School Year 2023_2024 opened on the 18th October 2022.  The relevant forms are available for download below.

 

Fógra Iontrála_Admissions Notice 2023_2024

 Iarratas Iontrála_Admissions Application Form 2023_2024

Polasaí Iontrála_ Admissions Policy

 

Má tá suim agat iarratas a chuir isteach  do ranganna eile is féidir dul i dteagmháil linn ag runaiscoilfhursa@gmail.com nó glaoch ar (091) 521840.   

 If you wish to apply for other classes please contact us at runaiscoilfhursa@gmail.com or at (091) 521840.