Our Classes

Our Classes

Iontrálacha /Admissions

 

Foirm Iarratas_Application Form 2022_2023

Fógra Bliantúil / Annual Admissions Notice 2022_2023

Polasaí Iontrála_ Admissions Policy

Tá an próiseas iarratais do Naíonáin Shóisearacha don Scoilbhliain 2022_2023 oscailte anois ón 22 Deireadh Fómhair 2021. Tá an fhoirm iarratais ar fáil le híoslódáil ón dáta sin.  Féach an Fógra Iontrála Bliantúil thuas le haghaidh dátaí ábhartha a bhaineann leis an bpróiseas iarratais.

Má tá suim agat iarratas a chuir isteach roimh sin do ranganna eile is féidir dul i dteagmháil linn ag runaiscoilfhursa@gmail.com nó glaoch ar (091) 521840.   

 

The application process for Junior Infants for the School Year 2022_2023 is now open since the 22nd of October 2021.  The application form is available to download since that date.   See the Annual Admissions Notice above for relevant dates relating to the application process.

If you wish to apply for other classes before then please contact us at runaiscoilfhursa@gmail.com or at (091) 521840.