Our Classes

Our Classes

Iontrálacha /Admissions

 

Tá an próiseas iarratais do Naíonáin Shóisearacha don Scoilbhliain 2023_2024 dúnta ó 6ú Eanáir 2023.   Osclóidh an iarratais don Scoilbhliain 2024_2025 i Mí Deireadh Fómhair 2023.

Má tá suim agat iarratas a chuir isteach do ranganna eile is féidir dul i dteagmháil linn ag runaiscoilfhursa@gmail.com nó glaoch ar (091) 521840.   

 

The application process for Junior Infants for the School Year 2023_2024 is closed from the 6th January 2023.   Applications for the School Year 2024_2025 will open in October 2023.

If you wish to apply for other classes please contact us at runaiscoilfhursa@gmail.com or at (091) 521840. 

Polasaí Iontrála_ Admissions Policy